Torsdag 25/4 kl. 18.30 | Årsmöte för Föreningen Visir Bio

Torsdag 25/4 kl. 18.30 | Årsmöte för Föreningen Visir Bio

Kallelse till ordinarie årsmöte för Föreningen Visir Bio!

Årsmötet äger rum torsdag 25 april kl 18.30 på Visir Bio.

Guldkort utgör medlemsbevis och röstsedel. Förutom sedvanliga årsmötesfrågor kommer även behandlas:

  • Förändring av stadgar
  • Framtida biografverksamhet

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 18 april.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga att hämta i kassan på Visir Bio före ordinarie föreställningar fr.o.m. 11 april.